Projecten

Hieronder vindt u een selectie van opdrachten en projecten die zijn of worden uitgevoerd door Te Velde Advies. Wilt u meer weten over deze projecten en de werkzaamheden die ik daarbij heb uitgevoerd? Neem dan contact met mij op via e-mail of telefoon.


Adviseur en sparring partner
Inzake een ontwerpend onderzoek voor een Praktijkschool in Delft voor 150 leerlingen, circa 2.500 m2. Onderzocht wordt of en hoe twee bestaande schoolgebouwen (een kleuterschool uit de jaren zestig en een basisschool uit 1994) kunnen worden getransformeerd naar een Praktijkschool en hoe het aanvullende programma kan worden gerealiseerd.
Opdrachtgever: Studio Huijgens


Procesmanager / bouwheer nieuwe VMBO-school te Vleuterweide
Dit is een school voor 800 leerlingen, circa 10.000 m2 b.v.o, sterk gericht op de beroepspraktijk. Beschikbaar krediet 15.000.000,-- euro, waaruit ook de grondkosten moesten worden betaald. Het streven was om er een energieneutrale school van te maken. Echter, gezien de benodigde aanvullende financiering en garanties bleek dit streven toch niet haalbaar.
Opdrachtgever: Utrechtse Vastgoed Organisatie.


Procesmanager / bouwheer Kindercluster Ibisdreef te Utrecht
Dit kindercluster bestaat uit twee 12-klassige scholen, een gymzaal, twee VVE's, een ouderlokaal en een Multifunctionele ruimte. Dit project is aanbesteed als Design & Build-project op basis van een Voorontwerp. O.a. gestuurd op Total Costs of Ownership en energiezuinigheid met een aanzienlijk betere Energieprestatie dan wettelijk vereist.
Totaal circa 4.200 m b.v.o.
Beschikbaar krediet 8.900.000,-- euro.
Opdrachtgever: Utrechtse Vastgoed Organisatie.


Procesmanager / bouwheer Kindercluster Teun de Jagerdreef te Utrecht
Dit kindercluster bestaat uit twee scholen, twee VVE's, twee bestaande gymzalen die worden ingepast, een buurthuis, een ouderlokaal en een MFA. Ingestoken als Design & Build-project maar op verzoek van de schoolbesturen is het proces gewijzigd naar een traditioneel proces. Ook hier is gestuurd op Total Costs of Ownership en energiezuinigheid met een aanzienlijk betere Energieprestatie dan wettelijk geeist.
Totaal circa 4.800 m b.v.o. en een afgegeven beschikking van circa 5.400.000,-- euro.
Opdrachtgever: Utrechtse Vastgoed Organisatie.


Toetsproject nieuwbouw Leidsche Rijn Centrum te Utrecht
Deze nieuwbouw bestaat uit twee scholen, een peuterspeelzaal en een gymzaal. De krappe kavel met veel hoogteverschillen, in een driehoekige vorm, maken het project complex. Daarnaast zijn er hoge eisen gesteld aan materiaalgebruik en detaillering vanuit het projectbureau van Leidsche Rijn.
Totaal circa 3.500 m b.v.o. en een afgegeven beschikking van circa 5.400.000,-- euro.
Opdrachtgever: Utrechtse Vastgoed Organisatie.


Toetsproject nieuwbouw Montessorischool Oog in Al te Utrecht
Het betreft een basisschool met 14 lokalen, een peuterspeelzaal en een gymzaal, ca. 4.600 m2. Een zeer bijzonder project: twee bestaande scholen zijn gesloopt om plaats te maken voor een fietsbrug over het Amsterdam Rijnkanaal: de Dafne Schippersbrug. Over het dak van de nieuwe school loopt een deel van het fietspad. Dit project viel derhalve niet onder Onderwijshuisvesting maar onder Bereikbaarheid. Dit project is technisch en beheersmatig complex hetgeen heeft geresulteerd in o.a. een recht van opstal en een beheerovereenkomst tussen Stadswerken (=eigenaar fietsbrug) en school (=eigenaar schoolgebouw).
Opdrachtgever: Utrechtse Vastgoed Organisatie.


Senior procesmanager projecten onderwijshuisvesting Gemeente Utrecht
Mijn werkzaamheden betroffen het managen van complexe projecten en optreden als gedelegeerd opdrachtgever voor onderwijshuisvestingsprojecten uit de Masterplannen PO en VO.
Mijn inzet is per 1 oktober 2016 gestopt, aangezien er inmiddels weer voldoende interne capaciteit beschikbaar was.

Opdrachtgever: Utrechtse Vastgoed Organisatie, gemeente Utrecht.
Vanaf medio mei 2014 tot oktober 2016.


Haalbaarheidsonderzoek aankoop kantoorpand met appartement
Het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor aankoop van een prachtig kantoorpand dat vervlochten is en kadastraal een is met een appartement. Daarbij is gekeken naar de mogelijkheden volgens het bestemmingsplan, de verhuurbaarheid, de indelingsmogelijkheden, de staat van onderhoud en is een eerste financiele toets gedaan. Tevens is aandacht besteed aan de lange termijnvisie van de potentiele koper in relatie tot het kopen van kantoorruimte in plaats van huren.


Planontwikkeling en controle uitvoering vergaderruimte
Voor een royale vergaderruimte, die ook als cursusruimte gebruikt moet kunnen worden, is een voorstel gemaakt voor het grondig opknappen van deze ruimte, inclusief de aangrenzende pantry en het naastliggende toilet. Te Velde Advies heeft tevens geadviseerd in de aanschaf van nieuw meubilair en overige inrichtingselementen. De opdrachtgever maakt inmiddels volop gebruik van deze opgeknapte ruimte en is erg enthousiast over de metamorfose.


Uitbreiding Farelcollege
Het Farelcollege in Ridderkerk wil de bestaande school uitbreiden met een mavo-gebouw van 1.700 m2. Het krappe budget vraagt om een creatieve aanpak en optimale samenwerking binnen het ontwerpteam. Te Velde Advies is tijdens de Voorlopig Ontwerpfase ingeschakeld als projectmanager en heeft de aannemersselectie en aanbesteding voorbereid en begeleid.
Opdrachtgever: KCAP Architects & Planners
Investeringsbudget: 2,4 miljoen euro incl. BTW


Adviseur daklekkages
Het betreft het opstarten en begeleiden van onderzoek naar de oorzaak van ernstige daklekkages van een speeldak, onderzoek naar de aansprakelijkheid, het aandragen van oplossingen en het begeleiden van de uitvoering. Een en ander in samenwerking met Bureau Dakadvies.
Opdrachtgever: Stadsontwikkeling Rotterdam.


Projectmanager Uitbreiding Nieuwe Park Rozenburgschool
Het betreft een basisschool met 14 lokalen op het binnenterrein achter de school aan de Hoflaan in Kralingen Crooswijk te Rotterdam. Er was sprake van een moeilijke locatie en mondige buurtbewoners waardoor het ontwerp- en vergunningstraject relatief lang heeft geduurd. Inmiddels is de nieuwbouw opgeleverd en in gebruik genomen tot volle tevredenheid. Uiteraard is in deze school veel aandacht besteed aan duurzaamheid!
Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.
Bouwkosten: circa € 4.500.000,- excl. BTW.


Projectontwikkelaar nieuwbouw appartementencomplex De Paulinesymfonie
Het complex staat in de Muziekbuurt in Rijswijk en bestaat uit 172 woningen (bereikbare huur, vrije sector huur, koopwoningen vrije sector, koopgarantwoningen, bedrijfsruimte).
Opdrachtgever: woningcorporatie Vidomes te Delft.
Investeringsbedrag: circa 42 miljoen euro incl. BTW.


Uitvoeren haalbaarheidsstudie voor binnenterrein Waterloostraat - Hoflaan
Locatie: Rotterdam.
Opdracht was om de complexe kadastrale situatie in kaart te brengen, om na te gaan wat de kwaliteit van de grond was, om te bepalen wat de randvoorwaarden voor inrichting waren en hoe binnen welke kaders de inrichtingskosten zouden liggen.
Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.


Huisvestingsadviseur
Huisvestingsadviseur inzake inrichting en opknappen kantoorverdieping.
Opdrachtgever: Ingenieursbureau Geodelta te Delft


Adviseur
Adviseur inzake financiële afhandeling verbouw Nieuwstraat 15 te Rotterdam n.a.v. conflict met de gebruikers over hun bijdrage.
Opdrachtgever: Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.


Ondersteuning MWM.
Ondersteuning bij afhandeling restpunten vanuit de bouw, c.q. aanspreken aannemer op deze restpunten vanuit de bouw, alsmede het inventariseren van gewenste aanpassingen en deze regelen.
Opdrachtgever: MWM te Rotterdam.


Projectmanager nieuwe huisvesting twee basisscholen, buitenschoolse opvang en twee peuterspeelzalen aan de Nieuwstraat 15 te Rotterdam.
Opdrachtgever: afdeling Jeugd, Onderwijs en Samenleving, gemeente Rotterdam.
Investeringsbedrag: circa € 13 miljoen incl. BTW, exclusief aankoop pand.
Ik was betrokken bij de ontwikkelingen in het Laurenskwartier en dan met name bij de planvorming en (ver)bouw van de Nieuwstraat 15 te Rotterdam, ten behoeve van twee basisscholen (Jan Prinsschool en de Willibrordschool), peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang Het Steigertje naar de Nieuwstraat 15 te Rotterdam. Hierbij was goede samenwerking met OBR, DS+V en de projectontwikkelaar van essentieel belang. Bijzonder aan het project was de gerealiseerde speelplaats op het dak.


Adviseur bij de nieuwbouw van Deutz Power Systems in Rotterdam.
Opdrachtgever: Deutz Power Systems te Rotterdam.
Projectontwikkelaar Multiplan bouwde in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam een bedrijfshal met kantoorruimte voor Deutz Power Systems.
Ik adviseerde mijn opdrachtgever bij de inrichting van het kantoorgedeelte, schreef programma's van eisen en controleerde de kwaliteit van de uitvoering.


Projectmanager diverse projecten Gemeente Rotterdam
Opdrachtgever: Gemeentewerken, Gemeente Rotterdam
Het ging om vervanging gedurende een half jaar van een medewerker die ouderschapsverlof had opgenomen.


Adviseur inzake en regelen van diverse onderhoudswerkzaamheden.
Geven van een advies inzake een leegstaand deel van hun pand.
Opdrachtgever: Ingenieursbureau Geodelta te Delft


Ondersteuning van Stevens en Van Dijck
Ondersteuning van voormalige werkgever.