Diensten

Bouwmanagement

Projectmanagement Projectmanagement is mij op het lijf geschreven. Al bijna 30 jaar werk ik als projectmanager waarvan vanaf april 2007 vanuit Te Velde Advies. In die periode heb ik ervaring opgedaan met een breed scala aan projecten.
Ik begeleid bouwprojecten vanuit de gedachte dat ontwerpen en bouwen mensenwerk is. Een goed functionerend projectteam met gemotiveerde mensen en duidelijke kaders is een belangrijke succesfactor voor het welslagen van een project.

Naast de juiste persoon op de juiste plaats concentreer ik mij op de realisatie van optimale communicatie binnen en buiten de projectorganisatie. Ik hanteer daarbij beproefde methoden voor het plannen, uitvoeren, meten en bijsturen van een project op randvoorwaarden zoals budget, tijd en kwaliteit. Op die manier creëer ik een goede balans tussen mensen, resultaten en processen.
Ik ben flexibel waar het kan en gestructureerd waar het moet. Minder complexe projecten vragen nu eenmaal een andere aanpak dan de meer complexe. En beide soorten projecten doe ik met evenveel liefde. Ik werk pro-actief in plaats van reactief. Dit alles leidt tot het realiseren van pragmatische oplossingen.

Ontwerpmanagement Het coördineren van het ontwerptraject wordt soms, met name bij kleine projecten, overgelaten aan de architect.
Dat dit door de architect gebeurt, is lang niet altijd vanzelfsprekend en wenselijk. Een ontwerpmanager die afstand heeft en houdt en daarmee de belangen van de opdrachtgever optimaal vertegenwoordigt, is een goede zaak. Ik neem in dergelijke gevallen de coördinatie van het ontwerp op mij. Ik zorg ervoor ervoor dat het architectonisch ontwerp, het constructief ontwerp en het installatietechnisch ontwerp optimaal op elkaar is afgestemd voordat het werk wordt uitgevoerd.
Daarbij laat ik ontwerpkeuzes en uitwerking van het ontwerp over aan de leden van het ontwerpteam, al geef ik vanuit mijn ervaring graag mijn mening en advies. Verder kijk ik op een constructieve wijze mee voor wat betreft randvoorwaarden zoals budget, kwaliteit en doorlooptijd.

Bouwconsultancy

Het managen van een bouwproject is één kant van het verhaal. Er zijn ook momenten dat een opdrachtgever behoefte heeft aan inhoudelijk advies of een second opinion van een adviseur die met hem of haar meedenkt over het (voorgenomen) bouwproject.

Haalbaarheidsstudie Een vastgoedproject start je niet zomaar van vandaag op morgen. De haalbaarheid moet onderzocht worden; scenario's moeten worden afgewogen. Locaties moeten worden onderzocht. Dat alles moet leiden tot een aantal opties die de business case van uw project ondersteunen. U kunt daarmee op een gefundeerde manier kiezen voor de optie die u het beste past.
Te Velde Advies kan u ondersteunen bij dergelijke haalbaarheidsstudies. Afhankelijk van uw behoefte brengen we voor u in kaart wat de voor- en nadelen van de diverse opties zijn. Te Velde Advies wil graag samen met haar opdrachtgevers passende huisvesting (woningen, gebouwen en overige accommodaties) realiseren.

Programma van Eisen Een programma van eisen is de eerste vertaalslag van uw huisvestingsbehoefte in concrete eisen voor uw huisvestingsproject. Het is het referentiekader waartegen u het ontwerp van uw architect en adviseurs toetst. In de programma van eisen-fase is de invloed van u als opdrachtgever het allergrootst.
Het schrijven van programma's van eisen is bij mij in goede handen. Ik help u mee bij het ontwikkelen van een goede huisvestingsvisie. Eerst maak ik een goede analyse van de werkelijke vraag en huisvestingsbehoefte van de eindgebruiker. Daarna vertaal ik uw wensen in functionele, technische, kwantatieve en kwalitatieve eisen waarmee ontwerpers perfect aangestuurd kunnen worden.